Nida Poddasze WP/CD60/15/Ogień+

Płyty gipsowo-kartonowe Nida są idealnym materiałem do łatwego wykonania zabudowy poddaszy użytkowych. Pozwalają one na estetyczne ukrycie konstrukcji więźby dachowej i ukrytego w niej materiału izolacyjnego z wełny mineralnej w budynkach mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej. Najważniejszą jednak funkcją takich zabudów jest zabezpieczenie ppoż. palnej konstrukcji więźby i palnego przekrycia dachu. W naszym kraju obowiązują niepodważalne przepisy zawarte w Warunkach Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie §219 ust. 2, które wymuszają zabezpieczenie ogniowe wszystkich poddaszy przeznaczonych na cele użytkowe (mieszkania, biura itp.). Sposób zabezpieczenia skonstruowano jak przegrodę ppoż. oddzielającą palną konstrukcję i palne przekrycie dachu w obiektach budowlanych (mieszkalne w klasie EI30, obiekty użyteczności publicznej w klasie EI60).

Firma Siniat jako pierwsza na rynku Polskim przebadała i opracowała systemy Nida Poddasza odpowiadające wymaganiom obowiązujących przepisów krajowych.

Dane techniczne

Nazwa systemuNida Poddasze WP/CD60/15/Ogień+
Typ opłytowania [Nida]Nida Ogień Plus
Typ konstrukcji nośnejNida WP60/CD60 w układzie równoległym
Klasa odporności ogniowej (R)EI [min]20
Minimalna wysokość podwieszenia [mm]46
Masa zabudowy [kg/m2]16
Typ materiału izolacyjnegowełna skalna
Grubość materiału izolacyjnego pod względem ogniowym [mm]50
Gęstość materiału izolacyjnego pod względem ogniowym [kg/m3]38
Rodzaj systemuStandardowy
Klasyfikacja ogniowaITB 01060/18/R129NZP/Z
Współczynnik przenikania ciepła0,15
Grubość materiału izolacyjnego pod względem akustycznym 40

Atesty i certyfikaty

Przejdź do wszystkich atestów >>>

Wsparcie techniczne

Nasi regionalni Kierownicy ds. Systemów Specjalnych i Doradcy Techniczni odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące stosowania i montażu systemów suchej zabydowy NIDA.

ZADZWOŃ, NAPISZ MAIL

Instrukcje montażu przykładowego systemu

 • Prace rozpoczynamy od wytrasowania na krokwiach punktów mocowań wieszaków w rozstawie co 400 mm.
 • W wytrasowanych miejscach za pomocą wkrętów do drewna NIDA przykręcamy wieszaki do poddaszy NIDA WP 60.
 • W przykręcone wieszaki do poddaszy NIDA wciskamy profile NIDA CD 60 na dole i na górze krokwi.
 • Po zamontowaniu skrajnych profili na skosie dachowym za pomocą poziomnicy ustawiamy płaszczyzny poddasza i dokręcamy wkręty mocujące wieszak.
 • Po zamontowaniu wszystkich profili NIDA CD 60 na wieszakach ponownie sprawdzamy płaszczyzny skosu dachowego.
 • Przy obróbce okna dachowego na końce profili NIDA CD 60 wciskamy profil NIDA UD 27.
 • Następnym krokiem jest ułożenie materiału izolacyjnego pomiędzy krokwiami.
 • Na profilach NIDA CD 60 przyklejamy kawałki dwustronnej taśmy klejącej potrzebnej do zamocowania paroizolacji.
 • Do tak przygotowanej konstrukcji przyklejamy folię paroizolacyjną, a styki folii sklejamy taśmą samoprzylepną.
 • Po docięciu płyt SYNIA na odpowiedni wymiar przykręcamy je do konstrukcji rusztu. Wszystkie krawędzie z logotypem SYNIA muszą znajdować się na profilu. Płyty montujemy z wzajemnym przesunięciem styków poprzecznych o min. 400 mm.
 • Po przykręceniu wszystkich płyt do rusztu sufitowego możemy przystąpić do wykonywania spoin pomiędzy płytami (więcej w ulotce o spoinowaniu płyt gipsowych). Po zaspoinowaniu połączeń pomiędzy płytami gipsowymi NIDA powierzchnia sufitu jest przygotowana do ostatecznego wykończenia: malowania, tapetowania, nakładania tynków dekoracyjnych, itp.

Pobierz instrukcję montażu >>>

Wsparcie techniczne

Nasi regionalni Kierownicy ds. Systemów Specjalnych i Doradcy Techniczni odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące stosowania i montażu systemów suchej zabydowy NIDA.

ZADZWOŃ, NAPISZ MAIL

Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat

Witaj! W czym możemy pomóc?

(więcej >>)

Polityka prywatności

Informujemy, że Administratorem przekazanych nam przez Ciebie danych osobowych jest SINIAT sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (03-879), przy ulicy Przecławskiej 8. W sprawach związanych z danymi osobowymi możesz skontaktować się z nami na e-mail: daneosobowe@etexgroup.com. Masz prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane są przez nas przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu w jakim zostały nam powierzone. Więcej informacji na temat przetwarzania przez nas danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce prywatności.*

Dziękujemy za kontakt