Firma Siniat Sp. z o.o. – jako pierwszy producent systemów suchej zabudowy opartych na gipsie – wprowadziła do obrotu kompletne rozwiązania systemowe przygotowane zgodnie z Europejską Oceną Techniczną (ETA) i posiadające oznakowanie CE.


NASZE ROZWIĄZANIA TO NIESPOTYKANE ATUTY:

  • ETA to cały rynek Unii Europejskiej
  • Zawiera wszystkie rozwiązania przegród pionowych (ściany, okładziny, szachty)
  • Dzięki ETA systemy suchej zabudowy oznaczono CE
  • Systemy przebadane technicznie w najszerszym zakresie
  • Europejska Ocena Techniczna stanowi dokument odniesienia do sporządzenia DWU i oznakowania CE wyrobu, którego dotyczy